Tag Archives: tịnh hóa

Tịnh hóa pháp đàn tại “Lễ cầu siêu phả độ gia tiên” cho gia chủ tại Thanh Hóa

Cầu siêu Phả độ gia tiên là lễ hóa giải vướng mắc của vong linh tổ tiên chưa được giải quyết, những vướng mắc này có thể khiến cho tổ tiên sân hận; buồn phiền; con cháu đau khổ. Theo quan niệm của nhà Phật, phả độ gia tiên còn là giải nghiệp chướng của […]

Call Now Button