Các sản phẩm của Trầm Hương Thiền Việt luôn được thông tin cho khách hàng về chất lượng một cách chính xác nhất.

– Sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên 100%
– Sản phẩm giao cho khách hàng đảm bảo đúng như mô tả trên website
– Khách hàng có quyền từ chối không nhận sản phẩm nếu sản phẩm không đúng như mô tả
– Kể cả khi khách hàng đã nhận sản phẩm, nếu phát hiện ra sản phẩm lỗi, khách hàng có quyền đổi / trả theo chính sách đổi trả sản phẩm dưới đây.