Tag Archives: Người xưa cho rằng

Chuyển Hung Hóa cát, Cải Vận Đổi Mệnh Nhờ Hành Thiện Tích Đức

Người xưa cho rằng, phúc khí của một người không những là được mang theo từ tiền kiếp mà còn do hành thiện tích đức, tích phúc mà có; xét cho cùng, có thể thực sự thay đổi vận mệnh con người nằm ở hai chữ “nhân quả”.

Call Now Button