Bộ Quà Tặng Trầm Hương – Trầm Kỳ Thượng Phẩm

6.000.000 

Bộ quà tặng gồm 4 món:
01 Rượu Trầm Kỳ Tửu Thượng Hạng,
01 Bánh Trà Trầm Cao Cấp,
01 Nụ Trầm Hương Thượng Hạng,
01 Đỉnh đồng thưởng hương chạm khắc tinh tế
Call Now Button